Cultură şi învăţământ

În domeniul educaţiei la nivelul comunei îşi desfăşoară activitatea 6 grădiniţe cu program normal având un efectiv de 79 de copii şi un colectiv de 6 educatoare. Şcolile generale din comună educă şi instruiesc 152 de elevi cu un colectiv de 20 cadre didactice. Prin intermediul bibliotecii comunale se desfăşoară activităţi permanente cu tinerii şi elevii.
Există grădiniță în fiecare sat al comunei, școală cu clasele I-IV în satele Homorodul de Mijloc, Chilia, Homorodul de Jos, Homorodul de Sus și Solduba, respectiv școală cu clasele V-VIII în satul Homorodul de Mijloc.
 
În comuna Homoroade este înfiinţată şi o formaţie de dansuri compusă din 24 de elevi. Există o preocupare constantă din partea cetăţenilor pentru informare fapt dovedit de numărul mare de abonamente la presă centrală, iar marea majoritate a populaţiei posedă aparate radio şi televizoare.
Comuna Homoroade este o zonă etnofolclorică, existând în satul Chilia şi un muzeu ( muzeul codrului) aici find expuse : mobilier, îmbrăcăminte şi obiecte specifice zonei codrului.