Infrastructura

În satul Homorodul de Mijloc, îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale; postul de poliţie; şcoala cu clasele V-VIII, şcoala cu clasele I-IV, grădiniţa de copii; un cămin cultural; parohia ortodoxă; dispensarul medical; farmacia şi oficiul poştal.
 
În satul Chilia îşi are sediul şcoala cu clasele I- IV; grădiniţa de copii; o mânăstire, parohia ortodoxă, parohia penticostală,un cămin cultural şi muzeul satului.
 
În satul Homorodu de Jos şi are sediul:şcoala cu clasele I-IV ; grădiniţa de copii; parohia ortodoxă, parohia româno-catolică; parohia penticostală, oficiul poştal, dispensarul veterinar, organizaţia Carîtaş şi căminul cultural.

În satul Homorodu de Sus îşi are sediul şcoala cu clasele I-IV, grădiniţa de copii, parohia ortodoxă, parohia penticostală şi căminul cultural.
În satul Necopoi îşi are sediul grădiniţa de copii, parohia ortodoxă şi căminul cultură.

În satu Solduba îşi are sediul şcoala cu clasele I-IV, grădiniţa de copii, parohia ortodoxă, oficiul poştal şi căminul cultural.
 
Comuna dispune de un dispensar având o dotare materială acceptabilă pentru medicina de familie. Personalul care asigură serviciile medicale la nivelul comunei este alcătuit din un medic specialist în medicina de familie, și o asistentă. În clădirea dispensarului din Homorodul de Mijloc funcționează și o farmacie care asigură necesarul de medicamente pentru populația comunei.

 

Facilitățile de care mai dispune comuna sunt: alimentarea cu apă potabilă, telefonie fixă și mobilă.

În comună își desfășoară activitatea un număr de 24 de agenți economici.