Investiţii în derulare

Proiecte de investitii publice si privat
In comuna noastra se deruleaza proiecte europene publice si private care vizeaza dezvoltarea infrastructurii, turismului si modernizare exploatatiilor agricole :
• Modernizare drumuri, construire gradinita si reabilitare camin cultural in Comuna Homoroade-M 322 FEADR ;
• Modernizare ferma pomicola in Homorodu de Jos-M 121;
• Infiintare plantatie de afini in Homorodu de Mijloc-M 121 ;
• Reabilitare zona de agrement, recreere si cazare Oteloaia - M 31 ;