Cadrul geografic

Comuna Homoroade aparţine judeţului Satu Mare, situat în partea de nord-vest a României. În cadrul judeţului, comuna se află în partea de Sud-Est, la o distanţă de 28 kilometri de municipiul Satu Mare.
 
Comuna este formată din şase sate :
  •        ♦ Homorodu de Mijloc reşedinţa de comună
  •        ♦ Chilia
  •        ♦ Homorodu de Jos
  •        ♦ Homorodu de Sus
  •        ♦ Necopoi
  •        ♦ Solduba
 
Comuna se întinde pe o suprafaţa de 10562 de ha din care intravilan 659,5 ha intravilan după cum urmează pentru fiecare sat Homorodu de Mijloc 185,4ha, Chilia 125,9 ha, Homorodu de Jos 87,4ha Homorodu de Sus 71,4 ha, Necopoi 93,2 ha, Solduba 96,2 ha, fond agricol 5983,5 de ha şi fond forestier 3919 de ha.
Faţă de municipiul Satu Mare, comuna Homoroade are o orientare Sud-Est şi are următoarele vecinătăţi:comunele, Valea Vinului, Culciu, Viile Satu Mare şi Socond. 
 
Populaţia unităţii administrativ teritoriale, la ultimul recensământ înregistra 2056 locuitori din care: Homorodu de Mijloc 490, Chilia 287, Homorodu de Sus 307, Necopoi 261 şi Solduba 332.
Componenţa etnică a populaţiei comunei Homoroade : romană 93%, rromă 6%, germană 1%.
Reşedinţa unităţii administrativ teritoriale, este în satul Homorodu de Mijloc, judeţul Satu Mare.
 
Din punct de vedere floristic comuna Homoroade este o zonă rară, existând 56 de specii floristice rare declarate ca monument al naturii (papucul doamnei, laleaua pestriţă, narcisa înstelată, iris sibirica, etc.)